Acest site foloseşte cookies. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii acestora. Detalii

Informaţii despre energetică

incorect0
corect0

Obiective nucleare: orice reactor nuclear, indiferent de putere, inclusiv ansamblurile critice sau subcritice, instalaţii pentru fabricarea combustibilului nuclear, depozite temporare şi finale de combustibil nuclear iradiat.

informaţie furnizată de Michelle Rosenberg pe 18 iulie 2016

incorect0
corect0

Instalaţie nucleară: instalaţie producătoare de radiaţii ionizante, şi/sau instalaţie, aparat sau dispozitiv care extrage, produce, prelucrează sau conţine substanţe radioactive. Instalaţia nucleară include şi clădirile sau structurile aferente.

informaţie furnizată de Michelle Rosenberg pe 18 iulie 2016

incorect0
corect0

Deşeu radioactiv: acele materiale rezultate din activităţile nucleare pentru care nu s-a prevăzut nicio întrebuinţare şi care conţin sau sunt contaminate cu radionuclizi.

informaţie furnizată de Michelle Rosenberg pe 18 iulie 2016

Mai multe informaţii despre fizică...

incorect0
corect0

Combustibil nuclear: material sau ansamblu mecanic care conţine materie primă sau material fisionabil, special destinat folosirii într-un reactor nuclear, în scopul producerii energiei nucleare.

informaţie furnizată de Michelle Rosenberg pe 18 iulie 2016

incorect0
corect0

Accident nuclear: eveniment nuclear care afectează instalaţia şi provoacă iradierea sau contaminarea populaţiei sau mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare.

informaţie furnizată de Michelle Rosenberg pe 18 iulie 2016

Mai multe informaţii despre sănătate...

incorect0
corect0

Reactorul nuclear reprezintă o instalaţie în care este iniţiată, menţinută şi controlată o reacţie de fisiune nucleară în lanţ; componentele principale sunt combustibilul nuclear, moderatorul, agentul de răcire, barele de control şi protecţia biologică.

informaţie furnizată de Michelle Rosenberg pe 17 iunie 2016

Mai multe informaţii despre biologie, fizică...

incorect0
corect0

Uraniul metalic a fost folosit la primii reactori, dar calităţile mecanice şi deteriorarea în câmp de radiaţii nu îl recomandă.

informaţie furnizată de Michelle Rosenberg pe 2 iunie 2016

Mai multe informaţii despre fizică...

incorect0
corect1

Convecţia termică reprezintă transferul de căldură între un perete şi un fluid în mişcare.

informaţie furnizată de Micheleflowerbomb pe 11 decembrie 2015

Mai multe informaţii despre fizică...


Important: Omnipedia oferă posibilitatea utilizatorilor să colaboreze în scop informativ. Chiar dacă uneori sunt scrise de oameni competenţi, nu există nicio garanţie că răspunsurile şi comentariile găsite pe acest site sunt corecte. Pentru chestiuni medicale, legale, financiare şi altele care pot avea consecinţe nefavorabile, este necesar să consultaţi specialişti în care aveţi încredere, înainte de luarea unor decizii. Opiniile exprimate pe acest site aparţin celor care le-au scris.