Acest site foloseşte cookies. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii acestora. Detalii

clic pentru a comuta interesul tău faţă de răspuns1

Care este considerat cel mai mare păcat în religia creştină?

întrebare pusă de Anamaria-Elena Popa pe 8 aprilie 2016

Comentarii personale despre întrebare
Lucy a spus pe 11 mai 2016If you're looking to buy these arlietcs make it way easier.
Adaug comentariu despre întrebare
incorect0
corect1

Dintre cele 7 (şapte) păcate capitale consider că invidia este cel mai mare. Invidia atrage după sine nenumărate răutăţi, căci invidia nu are nimic în comun cu dragostea, din care izvorăsc toate bunătăţile. Invidia naşte ura, clevetirea, vicleşugul, înşelăciunea, ţinerea de minte a răului, neiertarea, prigonirea, uciderea, precum şi slăbirea puterilor sufleteşti şi trupeşti ale celui plin de invidie. Mă opresc un pic la "ucidere". Să nu uităm moartea fiinţelor care au intrat să se distreze şi au sfârşit tragic.

Un preot a răspuns la această întrebare că "sinuciderea" este cel mai mare păcat. A dat ca exemplu pe Iuda, dar să nu uităm că trădarea lui a dus la moartea prin tortură a Domnului nostru Iisus Hristos. A lua viaţa unui om, direct sau indirect este fără îndoială cel mai mare păcat.

răspuns dat de Barbu Georgeta pe 10 aprilie 2016

Comentarii personale despre răspuns
Denver a spus pe 11 mai 2016Posts like this make the inertnet such a treasure trove
Ioan Zah a spus pe 23 aprilie 2017Eu nu cred in religie, dar daca totusi exista o creatura pe care voi, credinciosii o numiti dumnezeu, de ce acesta nu a intervenit ca asa zisul isus sa nu fie ucis? Doar il considerati atotputernic. De ce?
Adaug comentariu despre răspuns
incorect1
corect1

Dupa „Mărturisirea Ortodoxă”, păcatele grele sunt de trei feluri:
1) Capitale;
2) Împotriva Duhului Sfânt;
3) Strigătoare la cer.

Păcatele capitale sunt acelea care izvorăsc nemijlocit din firea omenească, slăbită prin păcatul strămoşesc (Marcu 7, 21). Se numesc astfel, fiindcă înfăţişează cele mai de seamă căi ale voii păcătoase şi sunt rădăcina celor mai multe păcate.

Ele sunt următoarele şapte: 1) Mândria, 2) Iubirea de argint, 3) Desfrânarea, 4) Pizma sau invidia, 5) Lăcomia, 6) Mânia şi 7) Lenea.

Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt acelea prin care creştinul se împotriveşte cu îndărătnicie poruncilor dumnezeiesti şi tuturor lucrărilor Sfântului Duh. Şi, întrucât virtuţile teologice (credinţa, nădejdea şi dragostea) sunt lucrări ale Duhului Sfânt, păcatele împotriva Duhului Sfânt se îndreaptă mai ales împotriva acestor virtuţi.

Astfel, păcate împotriva credinţei sunt:
Împotrivirea faţă de adevărul dovedit al credinţei creştine. De acest păcat s-au făcut vinovaţi fariseii; de asemenea se fac vinovaţi toţi aceia cărora le place sa păcătuiască, dar pentru că credinţa creştină îi opreşte, ei o tăgăduiesc, se leapădă de ea, sau o prigonesc.

Păcate împotriva nădejdii sunt:
Încrederea nesocotită în bunătatea lui Dumnezeu. De acest păcat se face vinovat cel ce păcătuieşte neîncetat, şi totuşi crede că Dumnezeu, fiind atotbun, îl va ierta; de asemenea şi cel ce socoteşte că se va putea mântui numai prin credinţa lipsită de fapte bune (Rom. 2, 4-5; Iacov 2, 26).
Deznădăjduirea în mila şi bunătatea lui Dumnezeu. Sunt oameni care socotesc ca păcatele făcute de ei sunt atât de mari, încât nu vor mai putea găsi iertare la Dumnezeu, chiar dacă s-ar pocăi, şi de aceea nu mai încearcă să se îndrepte, ci păcătuiesc mereu.

Păcate împotriva dragostei sunt:
Pizmuirea aproapelui pentru harul ce i s-a împărtăşit, pentru sporul lui în fapte bune, precum şi neîndrumarea celor rătăciţi pe calea cea bună.
Cine se face vinovat de acest păcat nu va putea moşteni împărăţia lui Dumnezeu (Gal. 5, 21).
Nepocăinţa până la moarte şi nesocotirea darurilor lui Dumnezeu.

Păcate strigătoare la cer sunt păcatele care tind a nimici imboldurile puse de Dumnezeu în firea noastră. Ele sunt atât de grele, încât, mai mult decât altele, cer o răsplătire de la Dumnezeu chiar în lumea aceasta. Ele nu izvorăsc dintr-o slăbiciune a credinciosului, ci din vădita răutate a voii lui, fiind săvârşite cu precugetare.

Păcatele strigatoare la cer sunt:
1) Uciderea săvârşită cu voie.
2) Sodomia, adică desfrâul împotriva firii, precum şi împiedicarea cu ştiinţă a zămislirii de prunci şi lepădarea lor.
3) Asuprirea văduvelor, orfanilor şi săracilor este un păcat împotriva simţului firesc de dreptate al omului.
4) Oprirea plăţii lucrătorilor, care de asemenea răneşte dreptatea socială.
5) Lipsa de cinste şi mulţumire faţă de părinţi.

Ne putem face părtaşi şi de păcatele altora?
Da, şi iată cum:
1) Când poruncim altora să păcătuiască (Matei 2, 16);
2) Când dăm sfat altora să păcătuiască (Ioan 11, 49-50);
3) Când îndemnăm la păcat;
4) Când ne învoim la păcatul altuia (Fapte 22, 20);
5) Când tăcem şi nu înfruntăm pe cel ce păcătuieşte (Pilde 29, 24);
6) Când trecem cu vederea şi nu pedepsim pe păcătoşi;
7) Când ascundem şi apărăm pe păcătoşi (Luca 11, 47-48);
8) Când încuviinţăm păcatele altora (Rom. 1, 32);
9) Când dăm prilej de sminteala spre păcat (Luca 22, 3-6).

În măsura în care luăm parte la păcatele altora, stă şi vina şi răspunderea noastră.

Dar, mai presus de ferirea de păcat, datoria creştinului este să ducă o viaţă morală.

Vezi

răspuns dat de monica pe 11 aprilie 2016

Comentarii personale despre răspuns
Mildred a spus pe 19 august 2016Hej RijksmaikaOpløeer du saltet i vand inden, således du børster med saltvand eller sliber du tænderne med det? Lyder som et godt råd, der helt sikkert skal prøves..
Adaug comentariu despre răspuns
incorect0
corect0

Unul din marile păcate este şi minciuna. Religia s-a bazat şi se bazează pe o mare minciună: existenţa unei aşa zise creaturi atotputernice. Mai ales că această minciună se bazează pe incultura existentă, dar normală la perioada când această minciună a fost spusa şi răspândită.

Vezi

răspuns dat de Ioan Zah pe 17 septembrie 2017

Adaug comentariu despre răspuns
incorect1
corect0

Să ai alt Dumnezeu decât Dumnezeul adevărat.

răspuns dat de Mihaela Neculcea pe 7 iulie 2016

Comentarii personale despre răspuns
Wood a spus pe 19 august 2016Your website has to be the eleniroctc Swiss army knife for this topic.
Adaug comentariu despre răspuns

Poţi completa acest formular fără să te autentifici, dar în acest caz nu poţi beneficia de toate facilităţile acestui site.

Autentificare utilizator: Este recomandat să te autentifici, pentru a putea beneficia de toate facilităţile acestui site. Pentru aceasta, poţi folosi contul pe care îl ai deja în reţelele sociale.

Autentificare

Utilizator ocazional:

Întrebări similare

clic pentru a comuta interesul tău faţă de răspuns1

Care este considerat cel mai mare păcat în creştinism? (2 răspunsuri)

întrebare pusă de Anamaria-Elena Popa pe 24 aprilie 2015

Mai multe întrebări despre creştinism...

clic pentru a comuta interesul tău faţă de răspuns2

Care este considerat cel mai curat animal? (1 răspuns)

întrebare pusă de Anamaria-Elena Popa pe 31 august 2015, dar şi-a arătat interesul pentru răspuns şi Geo Lemnaru pe 2 septembrie 2015

Mai multe întrebări despre animale, curăţenie...

clic pentru a comuta interesul tău faţă de răspuns1

Care este religia cu cei mai mulţi adepţi? (2 răspunsuri)

întrebare pusă de Anamaria-Elena Popa pe 27 mai 2015

Mai multe întrebări despre religie...