Acest site foloseşte cookies. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii acestora. Detalii

clic pentru a comuta interesul tău faţă de răspuns1

Cum putem şti dacă într-adevăr există viaţă după moarte?

întrebare pusă de Anamaria Popa pe 25 martie 2015

incorect0
corect1

Cred că poţi vedea concret asta doar prin experienţe proprii.

răspuns dat de ALEX pe 20 aprilie 2016

Adaug comentariu despre răspuns
incorect0
corect1

Învierea lui Isus Hristos, scrierile Noului Testament confirmă faptul că există o înviere a morţilor, o judecată şi o răsplătire pentru cei care trăiesc în Hristos.

Sfântul apostol Pavel vorbeşte despre însemnătatea învierii Domnului Isus Hristos şi cum vor învia morţii (1 Corinteni capitolul 15) şi despre faptul că a fost răpit la cer şi a văzut ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ai Săi (2 Corinteni 12). De asemenea apostolul Ioan descrie Noul Ierusalim punând accentul pe problemele (necazurile) ce vor preceda instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu.

Cuvintele scrise de apostolul Pavel sunt cea mai puternică dovadă: "Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi, şi S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. În urmă S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toţi, ca unei stârpituri mi S-a arătat şi mie... Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor? Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică şi zadarnică este şi credinţa voastră... voi sunteţi încă în păcatele voastre... Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii. Apostolul Pavel explică în continuare şi cum vor învia morţii: "sunt trupuri cereşti şi trupuri pământeşti, dar alta este strălucirea trupurilor pământeşti... Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este semănat în putrezire şi învie în neputrezire, este semănat în ocară şi învie în slavă, este semănat în neputinţă şi învie în putere. Este semănat trup firesc şi învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup duhovnicesc. De aceea este scris: "Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam [Isus] a fost făcut un duh dătător de viaţă." Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: "Moartea a fost înghiţită de biruinţă", mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruinţă prin Domnul Isus Hristos." (1 Corinteni 15)

răspuns dat de monica pe 25 martie 2015

Adaug comentariu despre răspuns
incorect0
corect0

Simplu! Având credinţă. Ea este steaua care ne călăuzeşte prin necunoscut. Ea trece dincolo de înţelegere, este superioară înţelegerii. Credinţa este ca aerul. Ştiu că este acolo. Pot simţi aerul cum se mişcă în vânt, îl văd cum îndoaie spicele pe câmp şi ridică valul pe mare. Credinţa înseamnă încredere. Credinţa înseamnă să crezi. Ea înseamnă acceptare. Credinţă înseamnă a avea pe Dumnezeu în noi. Învierea a fost încercarea lui Dumnezeu de a arăta că ceea ce este de Sus nu poate fi zădărnicit de viaţa omenească. Moartea şi Învierea lui Iisus au deschis larg porţile spre viaţa veşnică, pentru toţi care au credinţă. Iisus domneşte în noi. El aduce pace în sufletele noastre. El vă va aduce bucurie pe chip, dragoste în suflet, va da un sens lucrărilor voastre şi speranţă sufletului vostru. Să ai credinţă în ceva ce nu poţi vedea înseamnă credinţă. De aceea, vă îndemn eu cel întemniţat pentru Domnul, să umblaţi cu vrednicie, după cum aţi fost chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, îngăduiţi-vă unii pe alţii în iubire, silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii. Există un trup şi un duh, aşa cum aţi fost chemaţi la o singură nădejde. Există un Domn, o credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tatăl tuturor care e peste toate şi printre toate şi întru toţi. Să vă lepădaţi de vieţuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strică prin poftele amăgitoare, şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre. Şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în sfinţenia adevărului. Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiţi adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem parte. Mâniaţi-vă, şi nu greşiţi; soarele să nu apună peste mânia voastră. Nici nu faceţi loc diavolului. Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale lucru cel bun, ca să aibă să dea şi celui ce are nevoie. Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuinţă, ca să dea har celor ce ascultă. Să nu întristaţi pe Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu întru care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, şi supărare şi mânie, şi izbucnire, şi defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate. Ci fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unul altuia, precum şi Dumnezeu v-a iertat vouă, întru Hristos. Şi umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe sine pentru noi, prinos şi jertfă. (Citat din Apostolul Pavel - James Cameron)

răspuns dat de Avramescu Norvegia Elena pe 25 martie 2015

Adaug comentariu despre răspuns
incorect1
corect0

Corpul energetic e complet invizibil pentru noi. Corpul spiritual nu se vede nici din astral. Aşa spun cei ce... au văzut ieşind din corp.

Ortodoxia spune că este doar o viaţă pe Pământ. Se vrea dezideratul de a sparge cercul generaţiilor.

răspuns dat de Nastase Mihail pe 25 martie 2015

Adaug comentariu despre răspuns

Poţi completa acest formular fără să te autentifici, dar în acest caz nu poţi beneficia de toate facilităţile acestui site.

Autentificare utilizator: Este recomandat să te autentifici, pentru a putea beneficia de toate facilităţile acestui site. Pentru aceasta, poţi folosi contul pe care îl ai deja în reţelele sociale.

Autentificare

Utilizator ocazional:

Întrebări similare

clic pentru a comuta interesul tău faţă de răspuns1

Care este cea mai veche atestare a ideii că ar exista viaţă după moarte? (7 răspunsuri)

întrebare pusă de Lucian Velea pe 28 martie 2014

Mai multe întrebări despre spiritualitate, viaţă...

clic pentru a comuta interesul tău faţă de răspuns1

Există sucuri din comerţ într-adevăr sănătoase? (5 răspunsuri)

întrebare pusă de Anamaria-Elena Popa pe 17 aprilie 2015

Mai multe întrebări despre cumpărături, sănătate...

clic pentru a comuta interesul tău faţă de răspuns1

Adepţii fiecărei religii sunt convinşi că a lor este singura adevărată. Cum putem şti cine are dreptate şi cine nu? (3 răspunsuri)

întrebare pusă de Anamaria Popa pe 17 martie 2015

Mai multe întrebări despre religie...