Acest site foloseşte cookies. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii acestora. Detalii

clic pentru a comuta interesul tău faţă de răspuns0

Când coboară domnul Iisus Hristos?

întrebare pusă de Bogdan Borza pe 2 aprilie 2015

incorect0
corect1

Revenirea Domnului Isus Hristos este cel mai important eveniment aşteptat de creştinii din întreaga lume; realitatea acesteia este confirmată de cuvintele Scripturii.

Apostolul Ioan menţionează cuvintele Domnului Isus: "Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, că acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi." (Evanghelia după Ioan14:1-3)

Îngerii au promis că Isus va reveni: "Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când se suia EL, iată li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer." (Faptele Apostolilor1:10-11)

Apostolul Ioan scria: "Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea, şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da. Amin." (Apocalipsa1:7)

Apostolul Pavel scria: "Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul." (1 Tesaloniceni4:16-17)

Un verset care vorbeşte despre modul în care va reveni Domnul este: "Cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului." (Evanghelia după Matei 24:27)

Este scris în Biblie: "Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui" (Evanghelia după Matei 16:27); "Tot aşa, Hristos după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă" (Evrei 9:28).

Timpul exact al revenirii lui Hristos nu este cunoscut: "Despre ziua aceea şi ceasul acela nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl" (Evanghelia după Matei 24:36).

La cea de a doua venire a lui Isus Hristos vom experimenta deplin realitatea mântuirii.

răspuns dat de monica pe 3 aprilie 2015

Adaug comentariu despre răspuns
incorect0
corect0

Nu coboară şi nici nu urcă. Trupul lui de Slavă Viu este alcătuit, doar puţin metaforic, din toate inimile oamenilor. Cine nu are o relaţie personală cu El, nu ştie că este părticică din El, iar El locuitor al inimii sufletului. A 2-a venire este ultima, pentru că nu va mai fi nevoie să ne reamintim în timp Învierea... eşti conştient în permanenţă cine este El şi cine eşti şi tu.

răspuns dat de Daniela Ralu pe 2 aprilie 2015

Comentarii personale despre răspuns
monica a spus pe 6 aprilie 2015Am să-ţi răspund cu un verset: "Drept răspuns, Isus i-a zis: "Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el". (Ioan 14:23)

Biblia vorbeşte despre următorul fapt creştini sunt trupul lui Cristos, El este capul (Coloseni1:18).
Singurul lucru de pe pământ care s-a păstrat în cer este SEMNUL CUIELOR, ne vom aminti întotdeauna faptul că s-a plătit un preţ imens pentru noi!
Adaug comentariu despre răspuns
incorect0
corect0

Când vrei! A doua venire este în inima fiecăruia!

răspuns dat de Daniela Zaharia pe 2 aprilie 2015

Adaug comentariu despre răspuns

Poţi completa acest formular fără să te autentifici, dar în acest caz nu poţi beneficia de toate facilităţile acestui site.

Autentificare utilizator: Este recomandat să te autentifici, pentru a putea beneficia de toate facilităţile acestui site. Pentru aceasta, poţi folosi contul pe care îl ai deja în reţelele sociale.

Autentificare

Utilizator ocazional:

Întrebări similare

clic pentru a comuta interesul tău faţă de răspuns1

Este Iisus Hristos unul dintre iniţiatorii procesului de maturizare a speciei umane? (1 răspuns)

întrebare pusă de Daniela Zaharia pe 14 octombrie 2014

Mai multe întrebări despre creştinism...

clic pentru a comuta interesul tău faţă de răspuns1

Cum poate fi argumentat următorul proverb "Să nu dea rele Domnul câte poate suferi omul"? (3 răspunsuri)

întrebare pusă de Anamaria Popa pe 1 aprilie 2015

Mai multe întrebări despre filozofie, religie...

clic pentru a comuta interesul tău faţă de răspuns1

Din punctul de vedere al învăţăturii ortodoxe, este bine ca în perioada de după Paşte să îi spui "Hristos a înviat!" unui necreştin? (7 răspunsuri)

întrebare pusă de Lucian Velea pe 24 aprilie 2014

Mai multe întrebări despre creştinism...